Afasiakeskus

Vipusentie 3, 00610 Helsinki 044-7777 600
Päiväkuntoutus 044-7777 601
Villa Afasia 044-7777 603
Fax 09-774 1031

Uudenmaan AVH-yhdistys 040-540 8884


background

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

Toiminta-ajatus

Päiväkuntoutuksen toiminta-ajatuksena on kuntouttaa, vireyttää, aktivoida ja tukea itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kuntoutus tähtää pysyvistä rajoituksista huolimatta mahdollisimman tasapainoiseen elämään.

On yleistä, että puhekyky jää kaikista ponnisteluista huolimatta vajaaksi. Onneksi sanallinen viestintä ei ole ainoa vaihtoehto. Terapiaryhmissämme kehitetään sanatonta viestintää ja muita korvaavia kommunikointimenetelmiä, jolla voi selvitä silloinkin, kun sanat puuttuvat.

Rajoittuneen liikuntakyvyn vuoksi fyysinen kunto on usein huono ja siksi liikuntapainotteiset harjoitukset ovat tarpeen. Samalla näistä ryhmistä saa selviytymisen taitoja ja toimintakykyä. Yhtä tärkeää kuin fyysisten rajoitteiden lieventäminen, ovat harjoituksiin liittyvä rentoutuminen ja mielihyvä.

Vasemman puolen halvauksiin liittyy monesti vaikeita tilakokonaisuuden ja suuntimisen häiriöitä. Esimerkiksi savityöt on perinteinen, mutta maassamme näissä tilanteissa liian vähän käytetty terapiamuoto. Tavoitteena on harjoitusten avulla koota pirstoutunutta kuvaa tilasta, suunnista ja kokonaisuuksista. Näiden hallinta on tärkeää päivittäisissä toiminnoissa, joissa vaaditaan havaintokykyä ja käden toimintaa.

 

Päiväkuntoutuksen esittely

Kaikki Afasiakeskuksessa tapahtuva kuntoutus on ryhmämuotoista. Ryhmän sosiaalinen tilanne omine vaikeuksineen ja rikkauksineen syntyy ilman puhettakin. Puhe ei ole ainoa tapa viestiä. Ryhmässä voi kokea, ettei ole ainoa, jolla on aivohalvauksen tuomia ongelmia. Hyvin toimiva ryhmä antaa psyykkistä tukea, kokemuksia sekä uusia ratkaisu- ja toimintamalleja.

 

Kuntoutusmuodot koostuvat mm. erilaisesta fysioterapiasta, askartelusta, päivittäisten toimintojen harjoituksista sekä luovasta toiminnasta.

 

Afasiaryhmä on erityisesti afaatikoille kehitetty kuntoutusohjelma, jossa ohjataan ja harjoitellaan sekä puheen tuottamiseen, että ymmärtämiseen liittyviä tehtäviä. Mukana on myös neuropsykologisten oireiden, kuten neclectin, hahmotus- ja muistitoimintojen harjoittamista.

 

Fysioterapia parantaa ja ylläpitää toimintakykyä, laajentaa liikeratoja, lisää liikunnallisia taitoja, lihasvoimaa, parantaa tasapainoa sekä toisaalta rentouttaa ja tuottaa mielihyvää.

 

Askartelu kehittää havaintokykyä, käden toimintaa, kokonaisuuksien hallintaa sekä parantaa itsetuntoa.

 

Muu toiminta on pääsääntöisesti vapaamuotoista ulkoilua, liikuntaa, rentoutumista, yhteisiä keskustelutuokioita, askartelua, pelaamista ym. Nämä ovat kuntoutuksen tukitoimintoja.

Miten mukaan päiväkuntoutukseen?

Ensiksi on hyvä tietää, että lääkärin lähetettä ei tarvita päivätoimintaan osallistumiseen. "Sujuvin reitti askel askeleelta"

 

1 ) Etsi valmiiksi kopiot lääkärinlausunnoista sairastumisen ja nykyisen toimintakyvyn osalta, yhteyshenkilöiden (omaiset, kotihoito jne.) tiedot ja muut terveydentilaa koskevat paperit, kuten terapeuttien lausunnot ja voimassa oleva lääkelista.

 

2 ) Ota yhteyttä Afasiakeskukseen, 044-7777 601 ja varaudu sopimaan tutustumisaika.
Tutustumiskäynti kestää noin tunnin ja se sovitaan AINA ennen varsinaista aloittamista.

Tutustumiskäynnin aikana on tarkoitus mm.


  • käydä läpi tulevan asiakkaan sairastuminen ja nykyinen toimintakyky/omat tavoitteet ja toiveet

  • todeta, onko toimintamme sopivaa asiakkaan tarpeisiin
  • 
kertoa tulevalle asiakkaalle kuljetuksista, laskutusmenettelyistä yms. käytännön asioista
  • 
täyttää yhdessä maksusitoumushakemus sosiaalivirastolle

  • esitellä talon tilat ja toiminnat

Tutustumiskäynnille ovat kaikki asiakkaan lähipiirin / hoitoyhteistyötahoihin kuuluvat lämpimästi tervetulleita!

 

3 ) Tutustumiskäynnin jälkeen Afasiakeskuksesta lähetetään maksusitoumuspyynnöt eteenpäin sosiaalivirastolle. Vastaus tulee sekä asiakkaalle kotiin, että Afasiakeskukselle.

 

4 ) Kun maksusitoumuksesta on tullut kopio Afasiakeskukseen, sieltä soitetaan asiakkaalle ja vasta siinä vaiheessa voidaan sopia varsinainen aloituspäivämäärä. Kun aloituspäivä on sovittu, Afasiakeskus ilmoittaa asiakkaan tiedot kuljetusyhtiölle ja käynnistää yhteiskuljetuksen. Tämän jälkeen kuljetus toimii "automaattisesti". Mikäli asiakas ei ole tulossa päiväkuntoutukseen esim. sairastumisen vuoksi, on kuljetuksen peruuttaminen siltä päivältä asiakkaan tehtävä.


Afasiakeskus © by Atkpiste