Afasiakeskus

Vipusentie 3, 00610 Helsinki 044-7777 600
Päiväkuntoutus 044-7777 601
Villa Afasia 044-7777 603
Fax 09-774 1031

Uudenmaan AVH-yhdistys 040-540 8884


background

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

Afasiakeskus

Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa toimii sekä Suomen Afasiasäätiö että Uudenmaan AVH-yhdistys ry.

Päiväkuntoutus

kuntoutus2Kaikki Afasiakeskuksessa tapahtuva kuntoutus on ryhmämuotoista. Ryhmän sosiaalinen tilanne omine vaikeuksineen ja ...
Lue lisää...

Villa Afasia

Villa Afasiaksi kutsutaan Aivohalvaukseen sairastuneiden palvelukeskuksessa sijaitsevaa ...
Lue lisää...

Yhdistys

Uudenmaan AVH-yhdistys ry perustettiin vuonna 1971, jolloin yhdistyksen toimialueeksi määriteltiin koko maa.
Lue lisää...


Afasiakeskus

Afasiakeskus on tarkoitettu lähinnä aivohalvaukseen sairastuneille henkilöille. Aivohalvauksen tavallisin syy on verenkierron häiriö, joka kehittyy nopeasti ja usein yllättäen. Hermokudokseen syntyvän vaurion sijainti ja laajuus määräävät lopputuloksen. Oireista tavallisia ovat kehon toisen puolen halvaus, näkökenttäpuutokset ja tajuttomuuskohtaukset. Noin kolmannes menettää kyvyn tuottaa puhetta. He eivät silloin myöskään osaa lukea, laskea eivätkä kirjoittaa ja myös puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tätä tilaa kutsutaan afasiaksi.

 

Yhteys lähimmäisiin katkeaa monella tavalla ja seurauksena on sosiaalinen eristäytyminen. Sairastuminen ei muuta yksin sairastuneen elämää, se on kova isku myös läheisille. Kaikki tapahtuu nopeasti ja siksi muutos elämässä on harvinaisen raju. Harvat tilanteet ovat siitä syystä ihmiselle yhtä vaikeita.

 

Yleisesti ottaen afasia ja aivohalvaus tunnetaan kovin huonosti. Puhekyvyttömään lähimmäiseen on vaikea suhtautua ja käsittää, ettei tämä ole henkisesti sairas eikä kärsi dementiasta. Sairastunut itse kokee voimakkaasti eristyneisyyden ja avuttomuuden, johon puheen ja liikuntakyvyn menetys on johtanut.

 

Tavallisimmat kuntoutukseen tai asukkaaksi tulemisen syyt ovat afasian ja liikuntarajoitteiden lisäksi mielenterveyden ongelmat ja kriisit, yksinäisyys, sosiaalinen eristäytyminen, epilepsia ja aivohalvauksen jälkitilan aiheuttamat yleiset rajoitukset. Eristävää muuria yritetään hoitojen avulla kaikin keinoin madaltaa.

 


Afasiakeskus © by Atkpiste